Std Help/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search

Std Help.png Std Help

Menu location
Help → Help‏‎
Workbenches
All
Default shortcut
F1
Introduced in version
-
See also

Descriere

Acces help în variate aspecte ale programului.

Utilizare

Alegeți Help din meniul de sus.
Puteți obține mai multe informații despre:

 • Help: Deschide fișierul de ajutor offline (disponibil doar cu versiunile stabile)
 • Website FreeCAD: Deschide site-ul FreeCAD în aplicația dvs. de browser standard
 • Documentație pentru utilizatori: Deschide hub-ul utilizatorului de pe FreeCAD-wiki în aplicația dvs. de browser standard
 • Documentație Python scripting: Deschide hub-ul utilizatorilor cu experiență de pe FreeCAD-wiki în aplicația standard de browser
 • Documente automate python modules: Deschide indexul python al modulelor în aplicația dvs. de browser standard
 • FreeCAD forum: Deschide forumul FreeCAD în aplicația de browser standard
 • Întrebări Frecvente FreeCAD: Deschide pagina de întrebări Frecvente FreeCAD în aplicația dvs. de browser standard
 • Despre FreeCAD: Deschide o fereastră care afișează informații despre versiunea FreeCAD
 • Ce este acest lucru?: vă permite să obțineți un sfat instantaneu pe anumite funcții FreeCAD ale unui instrument

You may get more information about:

 • Help: Opens the offline help-file (only available with stable release)
 • FreeCAD Website: Opens the FreeCAD-Website in your standard browser application
 • Users documentation: Opens the user hub on the FreeCAD-wiki in your standard browser application
 • Python scripting documentation: Opens the power users hub on the FreeCAD-wiki in your standard browser application
 • Automatic python modules documentaton: Opens the python-index of modules in your standard browser application
 • FreeCAD forum: Opens the freecad forum in your standard browser application
 • FreeCAD FAQ: Opens the FreeCAD-FAQ-page in your standard browser application
 • About FreeCAD: Opens a window displaying information about your FreeCAD-version
 • What's this: allows you to get an instant tool tip on specific FreeCAD functions