Biblioteka matematyczna FreeCAD dla wektorów

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page FreeCAD vector math library and the translation is 100% complete.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский • ‎svenska

Jest to plik pythona zawierający kilka użytecznych funkcji do manipulowania wektorami w programie Freecad. Wystarczy wkleić następujący kod do pliku pythona po czym zaimportować go do swojego skryptu.
Biblioteka ta jest zawarta w Draft Module i może być obsługiwana z interpretera pythona w następujący sposób:

import DraftVecUtils

Wektory są cegłami budowlanymi niemal wszystkich operacji geometrycznych 3D, dlatego warto wiedzieć o nich trochę więcej, aby zrozumieć, jak te funkcje mogą być dla Ciebie użyteczne. Poniżej kilka dobrych stron, aby poznać podstawy matematyki wektorowej:

 "Vector math library for FreeCAD"

 import math,FreeCAD
 
 def add(first, other):
 	"add(Vector,Vector) - adds two vectors"
 	if isinstance(first,FreeCAD.Vector) and isinstance(other,FreeCAD.Vector):
 		return FreeCAD.Vector(first.x+other.x, first.y+other.y, first.z+other.z)
 
 def sub(first, other): 
 	"sub(Vector,Vector) - subtracts second vector from first one"
 	if isinstance(first,FreeCAD.Vector) and isinstance(other,FreeCAD.Vector):
 		return FreeCAD.Vector(first.x-other.x, first.y-other.y, first.z-other.z)
 
 def scale(first,scalar):
 	"scale(Vector,Float) - scales (multiplies) a vector by a factor"
 	if isinstance(first,FreeCAD.Vector):
 		return FreeCAD.Vector(first.x*scalar, first.y*scalar, first.z*scalar)
 
 def length(first):
 	"lengh(Vector) - gives vector length"
 	if isinstance(first,FreeCAD.Vector):
 		return math.sqrt(first.x*first.x + first.y*first.y + first.z*first.z)
 
 def dist(first, other):
 	"dist(Vector,Vector) - returns the distance between both points/vectors"
 	if isinstance(first,FreeCAD.Vector) and isinstance(other,FreeCAD.Vector):
 		return length(sub(first,other))
 
 def normalized(first):
 	"normalized(Vector) - returns a unit vector"
 	if isinstance(first,FreeCAD.Vector):
 		l=length(first)
 		return FreeCAD.Vector(first.x/l, first.y/l, first.z/l)
 
 def dotproduct(first, other):
 	"dotproduct(Vector,Vector) - returns the dot product of both vectors"
 	if isinstance(first,FreeCAD.Vector) and isinstance(other,FreeCAD.Vector):
 		return (first.x*other.x + first.y*other.y + first.z*other.z)
 
 def crossproduct(first, other=FreeCAD.Vector(0,0,1)):
 	"crossproduct(Vector,Vector) - returns the cross product of both vectors. 
 	If only one is specified, cross product is made with vertical axis, thus returning its perpendicular in XY plane"
 	if isinstance(first,FreeCAD.Vector) and isinstance(other,FreeCAD.Vector):
 		return FreeCAD.Vector(first.y*other.z - first.z*other.y, first.z*other.x - first.x*other.z, first.x*other.y - first.y*other.x)
 
 def angle(first, other=FreeCAD.Vector(1,0,0)):
 	"angle(Vector,Vector) - returns the angle in radians between the two vectors. 
 	If only one is given, angle is between the vector and the horizontal East direction"
 	if isinstance(first,FreeCAD.Vector) and isinstance(other,FreeCAD.Vector):
 		return math.acos(dotproduct(normalized(first),normalized(other)))
 
 def project(first, other):
 	"project(Vector,Vector): projects the first vector onto the second one"
 	if isinstance(first,FreeCAD.Vector) and isinstance(other,FreeCAD.Vector):
 		return scale(other, dotproduct(first,other)/dotproduct(other,other))