Draft DXF

From FreeCAD Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Draft DXF and the translation is 4% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe

Screenshot qcad.jpg

Description

See also: FreeCAD and DXF Import and FreeCAD and DWG Import.

This function opens a DXF file, any version from 12 to 2007, to a new document.

Screenshot qcad.jpg

Qcad drawing exported to DXF, which is subsequently opened in FreeCAD


Öppna

Denna funktion öppnar en DXF fil (alla versioner från 12 till 2007) i en ny ritning. Följande DXF objekttyper stöds för närvarande:

 • lines
 • polylines och lwpolylines
 • circles
 • arcs
 • layers (layers som innehåller objekt konverteras till FreeCAD Grupper)
 • texts och mtexts
 • dimensions
 • blocks (endast geometri. texter, dimensioner och attribut inuti block behandlas inte)

Andra DXF föremål importeras för närvarande inte eftersom det inte finns något motsvarande FreeCAD objekt. Allteftersom ny funktionalitet utvecklas, så kommer det att vara möjligt att importera fler föremålstyper.

The following DXF object types are currently supported:

 • lines
 • polylines and lwpolylines
 • circles
 • arcs
 • layers (layers containing objects are converted to FreeCAD Groups)
 • texts and mtexts
 • dimensions
 • blocks (only geometry. texts, dims and attributes inside blocks will be skipped)
 • points introduced in version 0.13
 • leaders introduced in version 0.13

Other DXF entities are currently not imported because there is no corresponding FreeCAD object. As new functionality gets implemented, it will be possible to import more entity types.

Installing

Note: for licensing reasons, the DXF import/export libraries are not part of the FreeCAD source code anymore. For that reason, they must be installed by you, the user, after you install FreeCAD. There is a way to allow FreeCAD to do that automatically, or you can do it manually.

Automatically

Starting from version 0.15, you only need to mark the Edit → Preferences → Import/Export → DXF/DWG → "Allow FreeCAD to automatically download the DXF libraries" option to have FreeCAD take automatically care of downloading and installing these libraries. For older versions, you will need to do it manually.

Manually

Libraries must be downloaded from https://github.com/yorikvanhavre/Draft-dxf-importer There is a very complete step-by-step tutorial that will explain you the necessary steps.

Importera

Detta fungerar på samma sät som öppna, men kommer att addera dxf filens innehåll till det aktiva dokumentet istället för at skapa ett nytt.

Tutorial: Dxf Importer Install

Exportera

Den exporterade DXF filen är kompatibel med Autocad version 12 och upp, så den ska kunna öppnas i så gott som alla applikationer som stöder dxf formatet. För närvarande så exporteras följande FreeCAD objekt:

 • linje och trådar (polylines)
 • cirkelbågar och cirklar
 • texter
 • Färger konverteras från objektens RGB färger till autocad color index (ACI). Svart komme alltid att vara "by layer"
 • lager konverteras från gruppnamn. När grupper är nästlade, så kommer lagret att får namnet på den djupaste gruppen.
 • dimensioner, vilka exporteras med "Standard" dimensioneringsstil

Alternativ

Följande parametrar kan specificeras i Skissalternativ tabben (meny Redigera -> Alternativ -> Draft):

 • Import stil: Detta låter dig välja på vilket sätt som objekt från dxf filen kommer att ritas i FreeCAD. Du kan välja mellan:
  • None: detta är den snabbare sättet, ingen konvertering sker, alla objekt kommer att vara svarta med 2 pixels bredd (FreeCAD standard)
  • Use default color and linewidth: Alla importerade dxf objekt kommer at anta nuvarande linjebredd/färg från Skisskommandolådan
  • Original color and linewidth: Objekten kommer att behålla den färg och linjebredd (om det är specificerat) de har i dxf filen
  • Colors mapped to linewidth: Om detta alternativ väljs så används kartfilen nedan.
 • Color mapping file: Denna tillåter dig att specificera en kartfil som ska användas för översättning av dxf färger till färg och linjebredd, på samma sätt som en plottningsstil fungerar i Autocad. Kartfilen måste vara en tabb-separerad textfil. Det finns ett bra fritt program som heter Plot style viewer som kan konvertera Autocad CTB eller STB (plottstilar) filer till tabb-separerade kartfiler, klara att användas i FreeCAD. Alternativt, så har vi några hemgjorda kartfiler tillgängliga här.
 • Import texts: Detta tillåter dig att specificera om du vill importera dxf text och dimensioner eller inte. Många texter kan göra ditt arbete i FreeCAD mycket tungrott, så du kanske vill använda detta alternativ ibland.
 • Import layout objects: Sätt på detta om du vill importera paper space objekt. De kommer att infogas i samma dokument som model space objekt.

Scripting

See also: Draft API and FreeCAD Scripting Basics.

You can export elements to DXF by using the following function:

importDXF.export(objectslist, filename, nospline=False, lwPoly=False)

Example:

import Draft, importDXF

Polygon1 = Draft.makePolygon(3, radius=500)
Polygon2 = Draft.makePolygon(5, radius=1500)

objects = [Polygon1, Polygon2]

importDXF.export(objects, "/home/user/Pictures/myfile.dxf")