This page is a translated version of the page Licence and the translation is 68% complete.

Uttalande från underhållaren

Jag vet att diskussionen om "rätt" licens för öppen källkod tar upp en signifikant del av internetbandbredden, så här är skälen till varför, enligt min åsikt, FreeCAD ska ha denna.

Jag valde LGPL och GPL för projektet och jag vet för- och nackdelarna med LGPL och vill ge dig några skäl till det beslutet.

FreeCAD är en blandning av bibliotek och en applikation, så GPL skulle vara lite för starkt för det. Det skulle förhindra skapande av kommersiella moduler för FreeCAD därför att det skulle förhindra länkning med FreeCAD's basbibliotek. Du kanske frågar dig: varför kommersiella moduler överhuvudtaget? Därför är Linux ett bra exempel. Skulle Linux vara så framgångsrikt om GNU C Biblioteket skulle vara GPL och därför förhindra länkning mot icke-GPL applikationer? Och fastän jag älskar friheten i Linux, så vill jag också kunna använda den mycket bra NVIDIA 3D grafikdrivrutinen. Jag förstår och accepterar anledningen till att NVIDIA inte vill ge bort drivrutinskod. Vi jobbar alla för företag och behöver lön eller åtninstone mat. Så för mig är en samexistens av öppen källkod och sluten källkodsmjukvara inte något dåligt, när det följer reglerna i LGPL. Jag skulle vilja se någon som skriver en Catia import/export processor för FreeCAD och distribuerar den gratis eller för lite pengar. Jag tycker inte om att tvinga honom att ge bort mer än han vill. Det skulle inte vara bra varken för honom eller FreeCAD.

Detta beslut är ändå bara gjort för FreeCAD's kärnsystem. Var och en som skriver en applikationsmodul kan ta sina egna beslut.

Använda licenser

Här är de tre licenserna under vilka FreeCAD är publicerad:

FreeCAD uses two different licenses, one for the application itself, and one for the documentation:

GPL
För Python sripten för att bygga binärfilerna som uttalat i .py filerna i src/Tools
LGPL
För kärnbiblioteken som uttalat i .h och .cpp filerna i src/App src/Gui src/Base och de flesta modulerna i src/Mod och för de körbara som uttalat i .h och .cpp filerna i src/main
Open Publication Licence
För dokumentationen på http://free-cad.sourceforge.net/ om inget annat markerats av författaren


Se FreeCAD's debian copyright file för mer detaljer om de licenser som används i FreeCAD

Licensernas inverkan

Privata användare

Privata användare kan använda FreeCAD utan avgift och kan göra ungefär vad de vill med den....

Professionella användare

Kan använda FreeCAD fritt, för alla sorters privata eller professionella arbeten. De kan anpassa applikationen som de önskar. De kan skriva öppen eller sluten källkodsextensioner till FreeCAD. De är alltid herrar över deras data, de är inte tvingade att uppdatera FreeCAD, ändra deras bruk av FreeCAD. Att använda FreeCAD binder dem inte till några kontrakt eller krav.

Öppen källkodsutvecklare

Kan använda FreeCAD som grundplattform för egna extensionsmoduler för speciella ändamål. De kan välja antingen GPL eller LGPL för att tillåta bruk av deras arbete i proprietär mjukvara, eller inte.

Professionella utvecklare

Professionella utvecklare Kan använda FreeCAD som grundplattform för egna extensionsmoduler för speciella ändamål och är inte tvingade att göra sina moduler till öppen källkod. De kan använda alla moduler som använder LGPL. De är tillåtna att distribuera FreeCAD tillsammans med deras proprietära mjukvara. De kommer få support av författarna så länge som den inte är enkelriktad. Om du vill sälja din modul så behöver du en Coin3D licens, annars är du tvingad av detta bibliotek att göra den till öppen källkod.

OpenCasCade License side effects (for FreeCAD version 0.13 and older)

The following is no more applicable since version 0.14, since both FreeCAD and OpenCasCade are now fully LGPL.


Up to Version 0.13 FreeCAD is delivered as GPL2+, although the source itself is under LGPL2+. Thats because of linkage of Coin3D (GPL2) and PyQt(GPL). Starting with 0.14 we will be completely GPL free. PyQt will be replaced by PySide, and Coin3D was re-licensed under BSD. One problem, we still have to face, license-wise, the OCTPL (Open CASCADE Technology Public License). Its a License mostly LGPL similar, with certain changes. On of the originators, Roman Lygin, elaborated on the License on his Blog. The home-brew OCTPL license leads to all kind of side effects for FreeCAD, which where widely discussed on different forums and mailing lists, e.g. on OpenCasCade forum itself. I will link here some articles for the biggest problems.

GPL2/GPL3/OCTLP incompatibility

We first discovered the problem by a discussion on the FSF high priority project discussion list. It was about a library we look at, which was licensed with GPL3. Since we linked back then with Coin3D, with GPL2 only, we was not able to adopt that lib. Also the OCTPL is considered GPL incompatible. This Libre Graphics World article "LibreDWG drama: the end or the new beginning?" shows up the drama of LibreDWG project not acceptably in FreeCAD or LibreCAD.

Debian

The incompatibility of the OCTPL was discussed on the debian legal list and lead to a bug report on the FreeCAD package which prevent (ignor-tag) the transition from debian-testing to the main distribution. But its also mentioned thats a FreeCAD, which is free of GPL code and libs, would be acceptably. With a re-licensed Coin3D V4 and a substituted PyQt we will hopefully reach GPL free with the 0.14 release.

Fedora/RedHat non-free

In the Fedora project OpenCasCade is listed "non-free". This means basically it won't make it into Fedora or RedHat. This means also FreeCAD won't make it into Fedora/RedHat until OCC is changing its license. Here the links to the license evaluation:

The main problem they have AFIK is that the OCC license demand non discriminatory support fees if you want to do paid support. It has nothing to do with "free" or OpenSource, its all about RedHat's business model!

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎中文(台灣)‎