This page is a translated version of the page Feature list and the translation is 86% complete.

Detta är en extensiv, fast inte komplett, lista på de funktioner som FreeCAD har. Om du vill se in i framtiden, se utvecklingskartan för en snabb överblick så är Skärmdumpar en bra plats att gå till.

Release notes

Allmäna funktioner

 • Feature1.jpg
  A complete Open CASCADE Technology-based geometry kernel allowing complex 3D operations on complex shape types, with native support for concepts like brep, nurbs curves and surfaces, a wide range of geometric entities, boolean operations and fillets, and built-in support of STEP and IGES formats
 • Feature3.jpg
  A full parametric model. All FreeCAD objects are natively parametric, which means their shape can be based on properties or even depend on other objects, all changes being recalculated on demand, and recorded by the undo/redo stack. New object types can be added easily, that can even be fully programmed in Python
 • Feature4.jpg
  A modular architecture that allow plugins (modules) to add functionality to the core application. Those extensions can be as complex as whole new applications programmed in C++ or as simple as Python scripts or self-recorded macros. You have complete access from the Python built-in interpreter, macros or external scripts to almost any part of FreeCAD, being geometry creation and transformation, the 2D or 3D representation of that geometry (scenegraph) or even the FreeCAD interface
 • Feature7.jpg
  A Sketcher with constraint-solver, allowing to sketch geometry-constrained 2D shapes. The sketcher currently allows you to build several types of constrained geometry, and use them as a base to build other objects throughout FreeCAD.
 • Feature9.jpg
  A Robot simulation module that allows to study robot movements. The robot module already has an extended graphical interface allowing GUI-only workflow.
 • Feature8.jpg
  A Drawing sheets module that permit to put 2D views of your 3D models on a sheet. This modules then produces ready-to-export SVG or PDF sheets. The module is still sparse but already features a powerful Python functionality.
 • Feature-raytracing.jpg
  A Rendering module that can export 3D objects for rendering with external renderers. Currently only supports povray and LuxRender, but is expected to be extended to other renderers in the future.
 • Feature-CAM.jpg
  Path module dedicated to mechanical machining like milling (CAM), and is able to output, display and adjust G code.


Allmänna funktioner

 • FreeCAD är multi-plattform. Det kan köras och beter sig på exakt samma sätt på Windows Linux och Mac OSX plattformarna.
 • FreeCAD är en helgrafisk applikation. FreeCAD har ett komplett grafiskt användargränssnitt baserat på det berömda Qt strukturen, med en 3D visare baserad på Open Inventor, vilket tillåter snabb rendering av 3D scener och en mycket lättåtkomlig scenrepresentation.
 • FreeCAD kan också köras som en kommandolinje applikation, med litet minnesbehov. I kommandolinje läge, så körs FreeCAD utan ett gränssnitt, men med alla geometriverktyg. Det kan till exempel användas som en server för att producera data för andra applikationer.
 • FreeCAD kan importeras som en Python modul, inuti andra applikationer som kan köra python skript, eller i en python konsol. Som i konsol läge, så är FreeCAD's gränssnitt otillgängligt, men alla geometriverktyg finns tillgängliga.
 • Arbetsbänk koncept: I FreeCAD gränssnittet, så är verktygen grupperade i arbetsbänkar. Detta innebär att endast de verktyg som behövs för att utföra en viss uppgift visas, vilket håller arbetsytan ren och responsiv, och snabb laddning av applikationen.
 • Plugin/Modul struktur för sen laddnig av funktioner/data-typer. FreeCAD är uppdelat i en kärnapplikation och moduler, som endast laddas när de behövs. Nästan alla verktyg och geometrityper är lagrade i moduler. Moduler beter sig som plugins, och kan adderas eller tas bort från en existerande installation av FreeCAD.
 • Parametriska associativa dokumentobjekt: Alla objekt i ett FreeCAD dokument kan definierass av parametrar. Dessa parametrar kan ändras direkt, och omberäknas när som helst. Förhållandet mellan objekt lagras också, så om ett objekt ändras, så ändras även de objekt som är beroende av det.
 • Parametriska primitiver som låda, sfär, cylinder, kon eller torus.
 • Grafiska ändringsoperationer som förflyttning, rotation, skalning, spegling, offset (trivial or after Jung/Shin/Choi) eller formförändring, i valfritt plan i 3D rymden
 • Grafiskt skapande avenkel plangeometri som linjer, trådar, rektanglar, cirkelbågar eller cirklar i valfritt plan i 3D rymden
 • Modellering med raka eller rotering extrusioner, sektioneringar och avrundningar.
 • Topologiska komponenter som hörn, kanter, trådar och plan (via pythonskript).
 • Testing and repairing tools for meshes: solid test, non-two-manifolds test, self-intersection test, hole filling and uniform orientation.
 • Anteckningar som texter eller dimensioner
 • Ångra/Gör om struktur: Allt kan ångras eller göras om, med åtkomst till ångra minnet, så multipla steg kan ångras åt gången.
 • Transaktionshantering: Ångra/Gör om minnet lagrar dokumenttransaktioner och inte enstaka aktioner, vilket tillåter varje verktyg att exakt definiera vad som ska ångras eller göras om.
 • Inbyggd skript struktur: FreeCAD tillhandahåller en inbyggd Python tolk, och ett API som täcker nästan alla delar av applikationen, gränssnittet, geometrin och representationen av denna geometri i 3D visaren. Tolken kan köra från enstaka kommandon upp till komplexa skript, faktum är att hela moduler kan programmeras helt och hållet i Python.
 • Inbyggd Python konsol med syntaxmarkering, autokomplettering och klassvisare: Python kommandon kan utföras direk i FreeCAD och ge resultat omedelbart, vilket tillåter skriptskrivare att testa funktionaliteten direkt, utforska modulernas innehåll och lätt lära sig FreeCAD's innanmäte.
 • Användarinteraktion speglas i konsolen: Allt som användaren gör i FreeCAD's gränssnitt, kör pythonkod, vilken kan skrivas ut i konsolen och spelas in i makron.
 • Full makro inspelning & redigering: De pythonkommandon som körs när användaren manipulerar gränssnittet kan spelas in, om nödvändigt redigeras, och sparas för att reproduceras senare.
 • Compound (ZIP based) document save format: FreeCAD documents saved with .fcstd extension can contain many different types of information, such as geometry, scripts or thumbnail icons. The .fcstd file is itself a zip container, so a saved FreeCAD file has already been compressed.
 • Fullt anpassningsbart/skriptbart grafiskt användargränssnitt. Det Qt-baserade gränssnittet i FreeCAD är helt åtkomligt via python tolken. Förutom de enkla funktioner som FreeCAD själv ger till arbetsbänkarna, så är hela Qt strukturen också tillgänglig, vilket tillåter vilken operation som helst på gränssnittet, som till exempel skapa, lägga till, docka, ändra eller ta bort widgets och verktygslådor.
 • Tumnaglare (endast Linux system för närvarande): FreeCAD's dokumentikoner visar filens innehåll i de flesta filhanterarapplikationer som till exempel gnome's nautilus.
 • en modulär MSI installerare tillåter flexibel installation på Windowssystem. Paket för Ubuntusystem är också underhållna.

I utveckling

 • Feature-assembly.jpg
  An Assembly module that allows to work with multiple projects, multiple shapes, multiple documents, multiple files, multiple relationships... This module is currently in planning state.


Extra Workbenches

Power users have created various custom external workbenches.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(台灣)‎