This page is a translated version of the page Feature list and the translation is 86% complete.

Detta är en extensiv, fast inte komplett, lista på de funktioner som FreeCAD har. Om du vill se in i framtiden, se utvecklingskartan för en snabb överblick så är Skärmdumpar en bra plats att gå till.

Release notes

Allmäna funktioner

 • Feature1.jpg
  A complete Open CASCADE Technology-based geometry kernel allowing complex 3D operations on complex shape types, with native support for concepts like brep, nurbs curves and surfaces, a wide range of geometric entities, boolean operations and fillets, and built-in support of STEP and IGES formats
 • Feature3.jpg
  A full parametric model. All FreeCAD objects are natively parametric, which means their shape can be based on properties or even depend on other objects, all changes being recalculated on demand, and recorded by the undo/redo stack. New object types can be added easily, that can even be fully programmed in Python
 • Feature4.jpg
  A modular architecture that allow plugins (modules) to add functionality to the core application. Those extensions can be as complex as whole new applications programmed in C++ or as simple as Python scripts or self-recorded macros. You have complete access from the Python built-in interpreter, macros or external scripts to almost any part of FreeCAD, being geometry creation and transformation, the 2D or 3D representation of that geometry (scenegraph) or even the FreeCAD interface
 • Feature7.jpg
  A Sketcher with constraint-solver, allowing to sketch geometry-constrained 2D shapes. The sketcher currently allows you to build several types of constrained geometry, and use them as a base to build other objects throughout FreeCAD.
 • Feature9.jpg
  A Robot simulation module that allows to study robot movements. The robot module already has an extended graphical interface allowing GUI-only workflow.
 • Feature8.jpg
  A Drawing sheets module that permit to put 2D views of your 3D models on a sheet. This modules then produces ready-to-export SVG or PDF sheets. The module is still sparse but already features a powerful Python functionality.
 • Feature-raytracing.jpg
  A Rendering module that can export 3D objects for rendering with external renderers. Currently only supports povray and LuxRender, but is expected to be extended to other renderers in the future.
 • Feature-CAM.jpg
  Path module dedicated to mechanical machining like milling (CAM), and is able to output, display and adjust G code.


Allmänna funktioner

 • FreeCAD is multi-platform. It runs and behaves exactly the same way on Windows Linux and macOS platforms.
 • FreeCAD är en helgrafisk applikation. FreeCAD har ett komplett grafiskt användargränssnitt baserat på det berömda Qt strukturen, med en 3D visare baserad på Open Inventor, vilket tillåter snabb rendering av 3D scener och en mycket lättåtkomlig scenrepresentation.
 • FreeCAD kan också köras som en kommandolinje applikation, med litet minnesbehov. I kommandolinje läge, så körs FreeCAD utan ett gränssnitt, men med alla geometriverktyg. Det kan till exempel användas som en server för att producera data för andra applikationer.
 • FreeCAD can be imported as a Python module, inside other applications that can run Python scripts, or in a Python console. Like in console mode, the interface part of FreeCAD is unavailable, but all geometry tools are accessible.
 • Arbetsbänk koncept: I FreeCAD gränssnittet, så är verktygen grupperade i arbetsbänkar. Detta innebär att endast de verktyg som behövs för att utföra en viss uppgift visas, vilket håller arbetsytan ren och responsiv, och snabb laddning av applikationen.
 • Plugin/Modul struktur för sen laddnig av funktioner/data-typer. FreeCAD är uppdelat i en kärnapplikation och moduler, som endast laddas när de behövs. Nästan alla verktyg och geometrityper är lagrade i moduler. Moduler beter sig som plugins, och kan adderas eller tas bort från en existerande installation av FreeCAD.
 • Parametriska associativa dokumentobjekt: Alla objekt i ett FreeCAD dokument kan definierass av parametrar. Dessa parametrar kan ändras direkt, och omberäknas när som helst. Förhållandet mellan objekt lagras också, så om ett objekt ändras, så ändras även de objekt som är beroende av det.
 • Parametriska primitiver som låda, sfär, cylinder, kon eller torus.
 • Graphical modification operations like translation, rotation, scaling, mirroring, offset (trivial or after Jung/Shin/Choi) or shape conversion, in any plane of the 3D space
 • Grafiskt skapande avenkel plangeometri som linjer, trådar, rektanglar, cirkelbågar eller cirklar i valfritt plan i 3D rymden
 • Modellering med raka eller rotering extrusioner, sektioneringar och avrundningar.
 • Topological components like vertices, edges, wires and planes (via Python scripting).
 • Testing and repairing tools for meshes: solid test, non-two-manifolds test, self-intersection test, hole filling and uniform orientation.
 • Anteckningar som texter eller dimensioner
 • Ångra/Gör om struktur: Allt kan ångras eller göras om, med åtkomst till ångra minnet, så multipla steg kan ångras åt gången.
 • Transaktionshantering: Ångra/Gör om minnet lagrar dokumenttransaktioner och inte enstaka aktioner, vilket tillåter varje verktyg att exakt definiera vad som ska ångras eller göras om.
 • Inbyggd skript struktur: FreeCAD tillhandahåller en inbyggd Python tolk, och ett API som täcker nästan alla delar av applikationen, gränssnittet, geometrin och representationen av denna geometri i 3D visaren. Tolken kan köra från enstaka kommandon upp till komplexa skript, faktum är att hela moduler kan programmeras helt och hållet i Python.
 • Inbyggd Python konsol med syntaxmarkering, autokomplettering och klassvisare: Python kommandon kan utföras direk i FreeCAD och ge resultat omedelbart, vilket tillåter skriptskrivare att testa funktionaliteten direkt, utforska modulernas innehåll och lätt lära sig FreeCAD's innanmäte.
 • User interaction mirroring on the console: Everything the user does in the FreeCAD interface executes Python code, which can be printed on the console and recorded in macros.
 • Full macro recording & editing: The Python commands issued when the user manipulates the interface can then be recorded, edited if needed, and saved to be reproduced later.
 • Compound (ZIP based) document save format: FreeCAD documents saved with .fcstd extension can contain many different types of information, such as geometry, scripts or thumbnail icons. The .fcstd file is itself a zip container, so a saved FreeCAD file has already been compressed.
 • Fully customizable/scriptable Graphical User Interface. The Qt-based interface of FreeCAD is entirely accessible via the Python interpreter. Aside from the simple functions that FreeCAD itself provides to workbenches, the whole Qt framework is accessible too, allowing any operation on the GUI, such as creating, adding, docking, modifying or removing widgets and toolbars.
 • Thumbnailer (Linux systems only at the moment): The FreeCAD document icons show the contents of the file in most file manager applications such as Gnome's Nautilus.
 • en modulär MSI installerare tillåter flexibel installation på Windowssystem. Paket för Ubuntusystem är också underhållna.

I utveckling

 • Feature-assembly.jpg
  An Assembly module that allows to work with multiple projects, multiple shapes, multiple documents, multiple files, multiple relationships... This module is currently in planning state.


Extra Workbenches

Power users have created various custom external workbenches.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(台灣)‎