This page is a translated version of the page Feature list and the translation is 78% complete.

To jest wyczerpująca lista cech zaimplementowanych we FreeCADzie. Jeśli chcesz poznać przyszłe funkcje przeczytaj plan rozwoju. Dobre, dla wstępnego poznania, są zrzuty ekranu.

Informacje o wydaniu

Główne cechy

 • Feature1.jpg
  A complete Open CASCADE Technology-based geometry kernel allowing complex 3D operations on complex shape types, with native support for concepts like brep, nurbs curves and surfaces, a wide range of geometric entities, boolean operations and fillets, and built-in support of STEP and IGES formats
 • Feature3.jpg
  A full parametric model. All FreeCAD objects are natively parametric, which means their shape can be based on properties or even depend on other objects, all changes being recalculated on demand, and recorded by the undo/redo stack. New object types can be added easily, that can even be fully programmed in Python
 • Feature4.jpg
  A modular architecture that allow plugins (modules) to add functionality to the core application. Those extensions can be as complex as whole new applications programmed in C++ or as simple as Python scripts or self-recorded macros. You have complete access from the Python built-in interpreter, macros or external scripts to almost any part of FreeCAD, being geometry creation and transformation, the 2D or 3D representation of that geometry (scenegraph) or even the FreeCAD interface
 • Feature7.jpg
  A Sketcher with constraint-solver, allowing to sketch geometry-constrained 2D shapes. The sketcher currently allows you to build several types of constrained geometry, and use them as a base to build other objects throughout FreeCAD.
 • Feature9.jpg
  A Robot simulation module that allows to study robot movements. The robot module already has an extended graphical interface allowing GUI-only workflow.
 • Feature8.jpg
  A Drawing sheets module that permit to put 2D views of your 3D models on a sheet. This modules then produces ready-to-export SVG or PDF sheets. The module is still sparse but already features a powerful Python functionality.
 • Feature-raytracing.jpg
  A Rendering module that can export 3D objects for rendering with external renderers. Currently only supports povray and LuxRender, but is expected to be extended to other renderers in the future.
 • Feature-CAM.jpg
  Path module dedicated to mechanical machining like milling (CAM), and is able to output, display and adjust G code.


Główne cechy

 • FreeCAD is multi-platform. It runs and behaves exactly the same way on Windows Linux and macOS platforms.
 • FreeCAD jest aplikacją w pełni "okienkową". Posiada pełny interfejs użytkownika, oparty na znanym frameworku Qt, z przeglądarką 3D Open Inventor, pozwalającą na szybki rendering scen i bardzo przystępną reprezentacją graficzną.
 • FreeCAD działa także jako aplikacja linii poleceń, z małym zapotrzebowaniem na pamięć. W trybie linii poleceń, FreeCAD działa bez interfejsu graficznego, ale ze wszystkimi narzędziami geometrii. Może być używany, np. jako serwer produkujący treść dla innych aplikacji.
 • FreeCAD can be imported as a Python module, inside other applications that can run Python scripts, or in a Python console. Like in console mode, the interface part of FreeCAD is unavailable, but all geometry tools are accessible.
 • Koncepcja Warsztatów: W interfejsie FreeCADa narzędzia są pogrupowane we warsztaty. Pozwala to na wyświetlanie tylko narzędzi potrzebnych do wykonania określonego zadania, pozostawiając przestrzeń roboczą niezabałaganioną i responsywną.
 • Framework pluginu/modułu do opóźnionego ładowania cech/typów danych . FreeCAD jest podzielony na rdzeń i moduły, które mogą być ładowane dopiero wtedy gdy są potrzebne. Większość narzędzi i typów geometrii mieści się w modułach. Moduły zachowują się jak wtyczki i mogą być dodawane lub usuwane z istniejącej instalacji FreeCADa.
 • Obiekty łączone parametrycznie: Wszystkie obiekty w dokumencie FreeCADa są zdefiniowane parametrycznie. Te parametry mogą być modyfikowane w locie i przeliczane w dowolnej chwili. Także relacje pomiędzy obiektami są zapisywane, więc modyfikacja obiektu powoduje modyfikację obiektów zależnych.
 • Parametryczne prymitywy jak sześcian, kula, walec, stożek czy torus.
 • Graphical modification operations like translation, rotation, scaling, mirroring, offset (trivial or after Jung/Shin/Choi) or shape conversion, in any plane of the 3D space
 • Graficzne tworzenie prostej płaskiej geometrii jak linie, przewody, prostokąty, łuki lub okręgi na dowolnej płaszczyźnie w przestrzeni 3D
 • Modelowanie z prostych lub rewolucji ' wytłoczek , sekcje i "filety .
 • Topological components like vertices, edges, wires and planes (via Python scripting).
 • Testowanie i naprawa narzędzia do siatek: solid test, non-two-manifolds test, self-intersection test, hole filling and uniform orientation.
 • Adnotacje jak teksty lub wymiary
 • Framework Cofnij/Ponów: Wszystko można cofać/ponawiać przez dostęp do stosu cofania, wiele kroków można cofnąć jednocześnie.
 • Zarządzanie transakcją: Stos cofnij/ponów zapamiętuję transakcje dokumentu, nie pojedyncze akcje, pozwalając zdefiniować (dla każdego narzędzia) co ma być cofnięte/ponowione .
 • Wbudowany framework skryptowania: FreeCAD zawiera wbudowany interpreter Pythona i API które pokrywa niemal każdą część aplikacji, interfejsu, geometrię i reprezentację tej geometrii w przeglądarce 3d. Interpreter potrafi wykonywać zarówno pojedyncze polecenia jak i skomplikowane skrypty, w rzeczywistości całe moduły mogą być zaprogramowane w Pythonie.
 • Wbudowana konsola Pythona z podświetlaniem składni, autouzupełnianiem i przeglądarką klas: Polecenia mogą być wydawane bezpośrednio we FreeCADzie i natychmiastowo zwracać rezultaty, pozwalając piszącym skrypty na sprawdzanie rezultatów w locie, przeglądować zawartość modułów i łatwo i łatwo poznawać wnętrze FreeCADa.
 • User interaction mirroring on the console: Everything the user does in the FreeCAD interface executes Python code, which can be printed on the console and recorded in macros.
 • Full macro recording & editing: The Python commands issued when the user manipulates the interface can then be recorded, edited if needed, and saved to be reproduced later.
 • Compound (ZIP based) document save format: FreeCAD documents saved with .fcstd extension can contain many different types of information, such as geometry, scripts or thumbnail icons. The .fcstd file is itself a zip container, so a saved FreeCAD file has already been compressed.
 • Fully customizable/scriptable Graphical User Interface. The Qt-based interface of FreeCAD is entirely accessible via the Python interpreter. Aside from the simple functions that FreeCAD itself provides to workbenches, the whole Qt framework is accessible too, allowing any operation on the GUI, such as creating, adding, docking, modifying or removing widgets and toolbars.
 • Thumbnailer (Linux systems only at the moment): The FreeCAD document icons show the contents of the file in most file manager applications such as Gnome's Nautilus.
 • A modular MSI installer allows flexible installations on Windows systems. Packages for Ubuntu systems are also maintained.

W rozwoju

 • Feature-assembly.jpg
  An Assembly module that allows to work with multiple projects, multiple shapes, multiple documents, multiple files, multiple relationships... This module is currently in planning state.


Extra Workbenches

Power users have created various custom external workbenches.

Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎Bahasa Indonesia • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎svenska • ‎Türkçe • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(台灣)‎